Halving bitcoinu – květen 2020

11. května 2020 těsně před půlnocí došlo k půlení (halvingu) Bitcoinu.  Pokud Vás zajímá, co to znamená, dozvíte se to v následujícím textu.

Aby celosvětová síť Bitcoinu fungovala, je třeba, aby se o ni někdo staral. Tím někým jsou takzvaní těžaři. Ti za svoji práci dostávají odměnu – nově vytěžené Bitcoiny. Bitcoin funguje na síti zvané blockchain. Do této sítě, přesněji řečeno databáze, se každých 10 minut ukládá jeden blok informaci. Vložený blok se již nikdy nedá změnit, tím je zajištěna bezpečnost všech informací týkajících se Bitcoinu. Za vytěžení jednoho bloku získává těžař odměnu, ta se každé čtyři roky, přesněji řečeno po vytěžení každých 210 000 bloků, snižuje na polovinu. Před letošním půlením těžař za vytěžení jednoho bloku dostal 12,5 Bitcoinu, po 11. květnu dostane již pouze 6,25 Bitcoinu.

Jaké jsou důsledky půlení?

Zaprvé, inflace Bitcoinu neboli přírůstek počtu mincí k celkovému počtu se dále sníží.

Zadruhé, zvýší se důležitý poměr Stock-to- Flow. Ten udává u těžených komodit typu zlato, stříbro, paladium ale i kryptoměny poměr mezi nově vytěženým množstvím za jeden rok a celkovým vytěženým množstvím. U zlata je tento poměr 62, to znamená, že současný objem veškerého zlata by se vytěžil při současné úrovni těžby za 62 let. Například u platiny nebo paladia je tento poměr pouze 1, což znamená, že celková spotřeba těchto kovů se rovná jejich roční těžbě. U Bitcoinu byl tento poměr 25 a po půlení se zdvojnásobí zhruba na 50. Předpokládá se, že v roce 2022 překoná zlato.

Půlení Bitcoinu zatím proběhlo dvakrát, vždy před ním a po něm se kurz výrazně zvýšil. Letos kvůli koronavirové panice na akciových trzích kurz v březnu klesl a od té doby roste.Add a comment