Ochrana osobních údajů

Ochranu soukromí a osobních údajů považujeme za svou prvořadou povinnost. S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou. Přečtěte si laskavě tyto zásady zpracování osobních údajů v CCCO s.r.o., abyste zjistili, jakými principy se při zajišťování důvěrnosti a bezpečnosti vašich osobních údajů řídíme.

 

Co se o osobních údajích dozvíte?

 

 • Jaké osobní údaje shromažďujeme
 • Jak s nimi nakládáme
 • Z jakých zdrojů je získáváme
 • K jakým účelům je využíváme
 • Komu je smíme poskytnout
 • Kde můžete získat informace o svých osobních údajích, které zpracováváme a jaké jsou možnosti zabezpečení pro každého.

 

Zásady zpracování osobních údajů v CCCO představují obecně platný dokument, který se týká ochrany a zpracování osobních údajů fyzických osob (dále jen „subjektu údajů“).

 

DŮLEŽITÉ KONTAKTY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCI CCCO

Informace o správci osobních údajů: Obchodní firma: CCCO s.r.o., IČO: 07166575, sídlo: Praha 8, Taussigova 1167/11, PSČ 182 00.

Informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů: jednatel společnosti

 

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu, který je nezbytný pro poskytnutí dané služby, kterou si s námi sjednáváte. Rozdělujeme je do dvou skupin – osobní údaje, které můžeme zpracovávat bez vašeho souhlasu a osobní údaje, které bez vašeho souhlasu zpracovávat nemůžeme. Zpracování osobních údajů, ke kterému potřebujeme váš souhlas: marketingové činnosti, nefinanční služby našich partnerů, podpisová biometrie, hlasová biometrie, automatizované rozhodování. Detailnější informace ohledně udělených souhlasů se zpracováním vašich osobních údajů jsou vám k dispozici v textu dokumentu, který nám udělujete v rámci procesu sjednání služby a podpisu smlouvy. Souhlas ke zpracování osobních údajů k určitému účelu je dobrovolný.

Zpracování osobních údajů, ke kterému váš souhlas nepotřebujeme: zjišťovat a zpracovávat osobní údaje včetně rodného čísla, pokud bylo přiděleno, potřebné k tomu, aby bylo možné obchod uskutečnit bez nepřiměřených právních a věcných rizik, plnění našich povinností, které vyplývají z jednání o uzavření a plnění uzavřených smluv, splnění našich povinností, které nám ukládají zvláštní právní předpisy včetně výjimky ze zákazu zpracování zvláštních kategorií osobních údajů (monitorování prostorů správce a jeho zařízení za užití kamer, nahrávání telefonních hovorů prostřednictvím klientských center a vybraných útvarů správce), zajištění ochrany našich práv a právem chráněných zájmů (např. při uplatnění nároků u soudů, pojišťoven, vymáhání či prodej pohledávek, zlepšování produktů, služeb a aplikací, včetně vývoje nových), rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na osobní údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku, splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu. Pokud nám osobní údaje nutné pro některý z výše uvedených důvodů odmítnete sdělit, není možné vám poskytnout příslušný produkt, službu či jiné plnění, pro které osobní údaje potřebujeme.

 

PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

Na tomto právním základě zpracováváme vaše osobní údaje (identifikační, kontaktní, údaje o využívání služeb), a to z důvodu dodržování platných zákonů.

 

OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY CCCO PRO ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V některých případech zpracováváme vaše osobní údaje, abychom zajistili ochranu práv a právem chráněných zájmů jak CCCO tak třetích stran. Takové zpracování, můžeme provádět bez vašeho souhlasu. Avšak rozsah důvodů, které nás opravňují k tomuto typu zpracování, je omezen. Existenci oprávněného zájmu vždy pečlivě posuzujeme. Příklady zpracování osobních údajů z titulu oprávněného zájmu: příprava smlouvy na vaši žádost – sběr a zpracování osobních údajů, které jsou potřebné a nezbytné pro návrh vaší smlouvy, bezpečnost, z důvodu ochrany majetku, ochrany osob, včetně případného objasňování protiprávního jednání

Nabízíme konzultace a poradenství při investování do kryptoměn.

Proč si nás vybrat

Proklientský přístup

Klient je pro nás na prvním místě. Nemáte žádné zkušenosti s investováním? Investujete už dvacet let? Vycházíme vstříc všem.

25 let zkušeností (2)

Coopers@Lybrand, T-Mobile, Price Waterhouse, Mobil Oil, Česká pošta, ANO spořitelní družstvo – zde všude pracovali na vysokých či nejvyšších manažerských pozicích.

25 let zkušeností (1)

Zakladatelé Czech Crypto Company po absolvování vysoké školy pracovali od roku 1990 v řadě poradenských a dalších společností, kde získávali cenné zkušenosti ze světa businessu.

24/7

Kryptoměnové burzy od Japonska po západní pobřeží USA jedou naplno 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Monitorujeme je, analyzujeme, vyhodnocujeme.

Profesionalita

Pracujeme na 100%. Dokud není práce hotova a klient spokojen, pracujeme.

Důvěryhodnost

Jde o peníze. Buďte obezřetní. Sejděte se s námi a udělejte si o nás a našich službách obrázek sami.

Naše vize

Bitcoin je jen začátek. Další kryptoměny ukazují jen jeden směr vývoje.

Co je nejdůležitější? BLOCKCHAIN! Je to zcela revoluční software, který v řadě oborů změní vše, co jsme dosud považovali za dané.

Zatím na platformě blockchainu fungují perfektně kryptoměny. Další aplikace ale budou následovat.

Chceme být první, kdo uvidí další praktické možnosti využití blockchainu. Chceme být první, kdo je pomůže uvést do života. Chceme být první, kdo je přizpůsobí tak, aby je mohl používat každý.

 • Finanční služby
 • Státní správa
 • Zdravotnictví
 • Smart kontrakty
 • Ukládání dat
 • Komunikace mezi lidmi a stroji

Čemu rozumíme

Burzy, směnárny, tržiště 90%
Investice, analýzy 85%
ICO - vyhledávání, analýzy, výběr 60%
Blockchain, jeho využití pro další aplikace 30%

Chcete se o nás a našem přístupu dozvědět více?